بر اساس اعلام هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان البرز تعداد کل ثبت نام کنندگان جهت عضویت درهیات مدیره 117 نفر بوده که به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشد:

- رشته عمران 60 نفر

- رشته تاسیسات مکانیکی 12 نفر

- رشته تاسیسات برقی 12 نفر

- رشته معماری 11 نفر

- رشته نقشه برداری 8 نفر

- رشته شهرسازی 4 نفر

- رشته ترافیک 2 نفر

در حال حاضر ثبت نام کنندگان در حال اخذ تاییدیه های لازم از جمله تایید اعتبار پروانه اشتغال بکار در استان البرز و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ذیربط می باشند که پس از طی این مراحل اسامی واجدین شرایط از سوی هیات اجرایی انتخابات در مرداد ماه اعلام خواهد شد.