بنا به اعلام فرمانداری شهرستان کرج با اتمام شمارش آرای انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر کرج، اعضای این دوره شورای شهر کرج به شرح ذیل اعلام شد:

1- فاطمه اسکندری - نام پدر علی - با 46127 رای

2- فاطمه آجورلو - نام پدر علی اکبر - با 30422 رای

3- بهنام محمودی - نام پدریعقوب - با 29784 رای

4- محمود دادگو - نام پدر مرحوم ابوالقاسم - با 24723 رای

5- خسرو سرحدی - نام پدر عباس - با 18449 رای

6- علی حاجی کاظم - نام پدر اکبر - با 18080 رای

7- مریم قهرمانی صارم - نام پدر علی - با 17938 رای

8- غقور قاسم پور - نام پدر اسماعیل - با 17363 رای

9- محمدعلی بخشی - نام پدر علیرضا - با 17336 رای

10- امیرحسام عباسی - نام پدر زین العابدین - با 17183 رای

11- میرابراهیم صدیق بطحائی اصل - نام پدر میرمحمود - با 16630 رای

12- رضا شریفی فردوئی - نام پدر محمدعلی - با 16595 رای

13- داود وحیدی - نام پدر قاسم - با 16458 رای

14- مجید کاویانی - نام پدر محمدعلی - با 15861رای

15- مصطفی سعیدی سیرائی - نام پدر مستعلی - با 15730 رای

16- حمیدرضا ابولحسنی - نام پدر حسن - با 14909 رای

17- سعید فیروزگاه - نام پدر رحمت الله - با 14836 رای

18- روح اله کیان - نام پدر زکی - با 14338 رای

19- محمدصادق باغستانی - نام پدر عباس - با 13436 رای

20- سعید مصطفائی - نام پدر علی اکبر - با 13318 رای

21- حجت اله غلامرضائی - نام پدر فضل اله - با 13300 رای

 اسامی اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر کرج:

1- فرهاد اجورلو - نام پدر براتعلی حیدر - با 12842 رای

2- علی منصوری - نام پدر محمد - با 12774 رای

3- جواد چپردار - نام پدر نصرت اله - با 12494 رای

4- قربان کوهستانی - نام پدر نعمت الله - با12487 رای

5- علی شیرین زاد - نام پدر ابراهیم - با 12245رای

6- ناهید صائمیان - نام پدر محمدتقی - با 11312 رای

7- علیرضا سعیدی - نام پدر محمد - با 11050 رای

8- محمدخدابین - نام پدر نصراله - با 10796 رای