طی جلسه مشترک برگزار شده با حضور اعضای هیات مدیره منتخب کانون و جناب آقای عزیزالله اکبریان نماینده محترم مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ، ضمن بررسی رخدادهای اخیر کانون مهندسان ، طرفین بر لزوم رفع هرچه سریعتر مسائل و مشکلات موجود و آغاز بکار هیات مدیره منتخب تأکید نمودند .                                                              

 (جهت مشاهده ادامه تصاویر در سایت نماینده محترم کرج اینجا کلیک کنید .)