سرانجام پس از فرازو نشیب های بسیار ، مقدسی از مدیریت شهری کرج کنار رفت و آقازاده معاون سابق خدمات شهر ، مدیریت کلان شهر کرج را در دست گرفت . استعفای شهردار کرج که بیش از سه هفته پیش به شورای شهر ارسال شد و دلیل آن تصدی مسوولیت در سازمان شهرداری های کشور عنوان شده بود ، پس از برگزاری دو جلسه طولانی پشت درهای بسته شورا منجر به بازپس گیری آن از سوی شهردار شده بود ، طی هفته گذشته مجدداً مطرح شد و در جلسه علنی روز چهارشنبه ٢٣ اردیبهشت با هفت رای موافق ، یک رای مخالف و یک رای ممتنع پذیرفته شد و به این ترتیب دوره دوساله مدیریت مقدسی در شهرداری کرج خاتمه یافت . با قبول این استعفا این بار جهت انتخاب شهردار جدید اسامی پیشنهادی از طرف اعضای شورای شهر ارائه شد و رای گیری میان آقازاده، رضاپور، دشتی، واشقانی، احسانی، ایلیات، ایوانی، همتی، جعفری و مقدم انجام شد و مقرر شد هر یک از اعضای شورا نام دو نفر را روی برگه رای بنویسند که پس از اتمام رای گیری آقازاده 6 رای ، رضاپور 4 رای ، احسانی و ایوانی 3 رای و دشتی 1 رای کسب کردند . سپس مجدداً میان آقازاده و رضاپور رای گیری شد که در نهایت آقازاده با 6 رای در مقابل 2 رای رضا پور و یک رای ممتنع به عنوان شهردار کرج معرفی شد . دراین بین شاید خبری که باعث مسرت جامعه مهندسی کرج شد برکناری ایوانی از معاونت فنی شهرداری بود که متاسفانه در دوران مسئولیت خود عملکرد قابل قبولی ارائه نکرد . امیدواریم آقازاده در انتخاب این پست که دارای اهمیت و حساسیت بالایی می باشد ، دقت کافی و بایسته را اعمال نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید موفقیت آرزو می کنیم .