ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری تا ٢٨/٣/٨٨  تمدید شد ، برای دیدن اطلاعات آزمون و دریافت فرم ثبت نام اینجا کلیک کنید .