اسامی منتخبان هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به همراه تعداد آرای کسب شده و برخی از لیست های حمایت کننده به شرح ذیل می باشد : ( توضیح : به دلیل ارائه همزمان 2 لیست از سوی کانون مهندسان کرج ، لیست 14 نفره کانون با عنوان کانون 1 و لیست 15 نفره کانون با عنوان کانون 2 ذکر گردیده است )

رشته عمران :

1-      علی ترکاشوند    1305 رای   ( کانون 1 – کانون 2 – توسعه پایدار- ائتلاف دانشگاهیان- اسوه )

2-    عباس احمد آخوندی  1297 رای ( بنیانگذاران – ائتلاف فراگیر استان )

3-      محسن بهرام غفاری  1043 رای  ( خدمت گزاران – حامیان شهر – ائتلاف فراگیر استان – بنیانگذاران )

4-    منوچهر شیبانی اصل  749 رای

5-    عباس اکبرپور نیک قلب رشتی  568 رای

6-      انوش اسماعیل نژاد  562 رای – علی البدل  ( ائتلاف فراگیر استان – توسعه پایدار- حامیان شهر

رشته شهرسازی :

1-      هوشنگ کاتب احدی  1167 رای ( کانون 1 – اسوه – خدمت گزاران – گام – توسعه پایدار – ائتلاف دانشگاهیان )

2-    سیمین حناچی   727 رای

3-    جلال آزادی سلیمانیه  593 رای  ( کانون 1 – ائتلاف فراگیر استان – حامیان شهر )

4-      بهروز کلالی  342 رای – علی البدل ( بنیانگذاران )

رشته نقشه برداری :

1-      شمس نوبخت دودران  760 رای ( ائتلاف فراگیر استان )

2-    سیدرضا امامی  652 رای ( اسوه – خدمت گزاران – گام – حامیان شهر – توسعه پایدار)

3-    حسن مجربی کرمانی  563 رای – علی البدل ( کانون 1 – کانون 2 )

رشته معماری :

1-    اصغر ساعد سمیعی  671 رای ( کانون 1 )

2-    سید مهدی هاشمی  577 رای – علی البدل ( کانون 2 – اسوه – توسعه پایدار )

رشته ترافیک :

1-    بهنام امینی  411 رای  ( بنیانگذاران )

2-      مهدی حاجی قاسمی  362 رای – علی البدل ( کانون 1 )

رشته مکانیک :

1-      محمود مقدم  636 رای  ( اسوه )

2-      فرشاد امیرخانی 621 رای – علی البدل ( کانون 2 – خدمت گزاران – گام – ائتلاف دانشگاهیان )

رشته برق :

1-    محمود بیات مختاری 798  رای ( ائتلاف فراگیر استان – خدمت گزاران )

2-    سید محمد غرضی  713 رای ( بنیانگذاران )

3-      منصور صدری 691 رای – علی البدل ( ائتلاف دانشگاهیان )