مجمع عمومی نوبت دوم کانون مهندسان ساعت 16 روز سه شنبه 20 مهر 89 در محل تالار نژاد فلاح برگزار می گردد. موضوع جلسه : انتخاب اعضای هیات مدیره، هیات بازرسان و هیات داوری طبق اساسنامه.