همکار گرامی چنانچه تمایل به کاندیداتوری در هیات مدیره، هیات بازرسان و هیات داوری دارید جهت ثبت نام تا تاریخ 10 مهر 89 به سرکار خانم یوسفی مراجعه فرمایید. ( کانون مهندسان ساختمان کرج)