اطلاعیه شماره 2 هیات اجرایی انتخابات نظام مهندسی استان البرز

اطلاعیه شماره ۲ هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز


۱.   داوطلبان محترم عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، با توجه به تطویل صدور گواهی عدم سوپیشینه و عدم اعتیاد از سوی مراکز مورد تایید دستگاه نظارت، لطفا هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک اقدام نمایید.

۲.   با توجه به جدول زمانبندی نظام نامه انتخابات هیات مدیره، مهلت پذیرش تقاضای نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ می باشد، بدیهی است به دریافت مدارک پس این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد، لطفا هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک اقدام نمایید

۳.   هیات اجرایی انتخابات، جهت ثبت نام از داوطلبان محترم در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ آماده دریافت مدارک می باشد.

•   قابل ذکر است آزمایشگاه پزشکی قانونی جهت انجام آزمایشات لازم فقط به میزان محدود در روز پذیرش می کند.


هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

/ 0 نظر / 52 بازدید