تعیین هیات رئیسه جدید کانون مهندسان کرج

ترکیب جدید هیات مدیره کانون صنفی مهندسان ساختمان کرج :

محمد اسکندری - رئیس هیات مدیره  (عمران)

سعید طلابیگی - نایب رئیس هیات مدیره  (نقشه برداری)

فرهاد سهرابلو - خزانه دار هیات مدیره  (عمران)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ندا خسروی - عضو هیات مدیره  (برق)

رهبر زارعی - عضو هیات مدیره  (عمران)

رضا طهماسبی - عضو هیات مدیره  (معماری)

فریبرز گلچین فر - عضو هیات مدیره  (مکانیک)

امیر هوشنگ مرادپور - عضو هیات مدیره  (ترافیک)

محمد علی نجارزاده عادل - عضو هیات مدیره  (شهرسازی)

-----------------------------------------------------------------------------------------

علیرضا مردانی - بازرس هیات مدیره  (عمران)

یوسف رهبر - بازرس هیات مدیره  (عمران)

محمد صادق اویسی - بازرس هیات مدیره  (مکانیک)

/ 0 نظر / 174 بازدید