شیفتگان خدمت !

     متأسفانه وضعیت کانون هرروز وخامت بیشتری پیدا می کند . باقیماندگان هیأت مدیره سابق کماکان از تحویل امور به هیأت مدیره منتخب خودداری کرده و طولانی شدن صدور حکم منتخبین جدید توسط وزارت کشور نیز اوضاع را پیچیده تر کرده است . در این بین به نظر میرسد تنها موضوعی که هیچکس اهمیتی برای آن قائل نیست بقای کانون است ! با ادامه وضعیت فعلی هر روز جایگاه و موجودیت کانون بیشتر تهدید شده و گویا بدخواهان شمشیر را از نیام بیرون کشیده اند و در انتظار وارد کردن آخرین ضربه لحظه شماری می کنند ، آری دوستان اینبار خطر کاملاً نزدیک است ! شکی نیست که وجود کانون در ارتقای سطح علمی ، فنی ، اجرایی و... مهندسان و کیفیت ساخت و ساز این شهر نقش به سزایی داشته و همچنین وابستگی منافع کلیه مهندسین به موجودیت کانون انکار ناپذیراست . با این اوصاف براستی دلیل این بی توجهی به اصلی ترین موضوع در مناقشات اخیر که همان موجودیت کانون است چیست ؟ شنیده ها حاکی از آن است که سازمان نظام مهندسی استان تهران ، به دفتر نمایندگی کرج اعلام نموده که در صورت ادامه اوضاع کنونی طی چند روز آینده و خاتمه نیافتن مشکلات موجود ، توزیع سهمیه و انجام خدمات راساً توسط دفتر نظام انجام پذیرد که وقوع این امر شاید از جهاتی به معنای پایان عمر کانون خواهد بود . در این میان نکته ای که شاید ذهن بسیاری از ناظران را مشغول خود کرده است  دانستن دلیل اینهمه اصرار و ابرام برخی افراد بر حفظ موقیت و جایگاه خود حتی به قیمت از دست رفتن بسیاری از ارزش ها و حرمت ها و به بازی گرفته شدن حیثیت شغلی جامعه مهندسی و در نهایت تهدید موجودیت مجموعه کانون و عدم پذیرش واقعیت هاست . چراکه انتخاب هریک از اعضا به عنوان یکی از ارکان کانون ، در واقع می بایست سرآغازی بر تلاش بی وقفه در جهت خدمت دهی به دیگراعضا همراه با هزینه کردن وقت و انرژی بسیار بدون دریافت هیچگونه حق الزحمه ( طبق اساس نامه ) در جهت اعتلا و رشد مجموعه کانون باشد . با این اوصاف  باید به اینهمه تلاش بی وقفه و مخلصانه و صرف وقت و هزینه و انرژی  و ازجان گذشتگی و فداکاری و سرو دست شکستن ها جهت خدمت ! به اعضا حتی به قیمت ایستادگی در برابر خواست خود آنها ! آفرین گفت !!!

/ 0 نظر / 8 بازدید