انتخابات هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری

  • اسامی کاندیداهای هیات مدیره:

1- حامد اصل روستا

2- شهرام فرهمند

3- جعفر بلبلی

4-مهرداد رضایی

5- مهدی گودرزی نسب

6- مجید جلالی علی آبادی

7- علی خمسه

8- عباسعلی یوسفی نژاد

9- حاتم بیات

10- محمدرضا طایفی پارچیلو

11- قربان عطائی خانقاه

12- بهرام کیائی

13- پیمان پالیزگیر

14- یزدان دانشور

15- کوروش محمدی

16- رضا جفائی نوده

17- جعفر بابازاده منیق

18- محمد جواد حاجی قاسمی

19- بهرام بنائی زنوزی

20- مجتبی دهقانی

21- زین العابدین قنبری

22- حسن کریمی

23- عهدیه نعمت اللهی

24- یزدان برجی خانی اوانکی

25- قاسم بیرجندی

26- علیرضا حسینی

27- نعمت الله چیت ساز

  • اسامی کاندیداهای بازرسی :
1- امیر حسین حجازی 
2- آزاده سعیدی
3- مجید عباسیان
4- علی کارگر
----------------------------------------------------------------------------------------------
تکمیلی : نتایج انتخابات هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز
1- پیمان پالیزگیر            132    
2- زین العابدین قنبری     125
3- قربان عطائی             90
4- حاتم بیات                 88
5- بهرام بنایی زنوزی       74
6- یزدان برجی خانی       73
7- جعفر بابازاده              73
----------------------------------
8- جعفر بلبلی                 67
9- عباسعلی یوسفی نژاد  60
10- محمد جواد حاجی قاسمی 57
11- کورش محمدی           54
12- رضا جفائی نوده          36
13- علی خمسه              33
14- یزدان دانشور              29
15- قاسم بیرجندی           21
16- مهدی گودرزی نسب    20
17- شهرام فرهمند           19
18- حسن کریمی             15
19- نعمت الله چیت ساز     15
20- مجتبی دهقانی تفتی  14
21- عهدیه نعمت اللهی     4
22- علیرضا حسینی          2
23- مجید جلالی علی آبادی  1
بازرسان :
1- امیر  حسین حجازی      94
2- آزاده سعیدی               94
----------------------------------
3- علی کارگر                  62
4- مجید عباسیان             43
/ 0 نظر / 171 بازدید