جلسه انجمن مهندسان مکانیک

     عصر روز سه شنبه 10/10/87 هیات مدیره انجمن مهندسان مکانیک کرج در محل انجمن میزبان هیات مدیره منتخب کانون بودند . در این جلسه اعضای هیات مدیره انجمن ضمن اعلام حمایت از هیات مدیره منتخب ، با تاکید بر لزوم انجام هرگونه اقدام مقتضی در جهت حفظ موجودیت و جایگاه کانون ، جهت همکاری با هیات مدیره منتخب اعلام آمادگی نمودند . همچنین برخی از دیدگاه ها و نظرات موجود در خصوص لزوم تقویت جایگاه و مشارکت هرچه بیشتر انجمن ها در امور اجرایی مربوطه مطرح گردیده و اهمیت آن مورد تایید قرار گرفت  .

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید