تحلیلی بر رخدادهای چند روز اخیر

متاسفانه طی چند روز اخیر وضعیت کانون همچنان در حالت بحران و بلاتکلیفی بوده و تعدادی از اعضای هیات مدیره سابق کماکان از تحویل امور کانون به هیات مدیره منتخب امتناع می نمایند . در این چند روز تلاشهای بسیاری از طرف برخی اعضای قدیمی تر و به اصطلاح بزرگتر کانون علی الخصوص اعضای محترم هیات موسس جهت راضی نمودن این افراد به مصالحه و تن دادن به خواست عموم اعضا صورت پذیرفت که  تاکنون بدون نتیجه مانده است .  وقایع رخ داده کانون طی دو روز اخیررا باید دردناک و شاید بی سابقه نامید . چراکه  درزمان مراجعه  افراد منتخب هیات مدیره جدید طبق روال تمامی دوره های گذشته جهت تحویل امور جاری کانون ، شاهد مقاومت بدون توجیه افراد باقی مانده هیات مدیره اسبق و تلاش برای حفظ جایگاه به هر نحو ممکن حتی به قیمت فریاد ، تهدید ، توهین ، هجوم به اعضا و پرتاب اشیاء به سمت حاضرین !!! بودیم . به راستی در این میان جایگاه حیثیت و شأن حرفه مقدس مهندسی و آبروی به بازی گرفته شده اعضا کجاست ؟ آیا رواست که به جهت حفظ منافع تعدادی انگشت شمار ، منافع هزاران نفر اعضا در خطر قرار گیرد ؟  آیا در وضعیت فعلی که در اثر عملکرد ضعیف هیات مدیره  اسبق ، جایگاه کانون مهندسان کرج به شدت تضعیف شده و با وجود بدخواهان بسیار که جهت ضربه زدن به این تشکل در کمین نشسته اند ، طرح و پی گیری شکایت افراد هیات مدیره اسبق از وزارت کشور که یکی از ارکان مشروعیت بخشی به کانون می باشد و وارد کردن اتهام به کارکنان شریف آن ، نتیجه ای جز آب به آسیاب دشمنان ریختن و متزلزل کردن پایه های کانون خواهد داشت ؟ چه کسانی از انحلال این تشکل ریشه دار با 2۵00 نفرعضو فرهیخته جامعه منتفع خواهند شد ؟  با نگاهی عمیق تر به رخدادهای چند روز اخیر و اتفاقات روزهای آتی یافتن پاسخ این سوال چندان مشکل نخواهد بود !

/ 1 نظر / 11 بازدید

حق با شماست