منع ورود پرسنل شهرداری به هیات مدیره نظام مهندسی

با توجه به حضور پر رنگ مدیران شهرداری کرج در هیات مدیره فعلی سازمان نظام مهندسی البرز و کسب کرسی های نواب اول و دوم ریاست سازمان، ابلاغیه فوق در این استان از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

شایان ذکر است انتشار ابلاغیه مذکور، باعث بروز واکنش های موافق و مخالف بسیاری گردیده است که از جمله آنها مکاتبه برخی از نمایندگان مجلس با وزیر در مخالفت با مفاد آن می باشد.

با توجه به رخدادهای بوقوع پیوسته اخیر، از جمله مفاد دستورالعمل مذکور، چالش عدم رعایت سقف ظرفیت سالیانه طراحی و نظارت در سالهای گذشته از جانب اعضای برخی از رشته های اصلی هفتگانه، صدور حکم شورای انتظامی سومین عضو اصلی هیات مدیره فعلی و .... اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان نهایی انتخابات در روز دوشنبه 9 شهریور ماه از جانب هیات اجرایی، از حساسیت دوچندان برخوردار خواهد بود. 

/ 0 نظر / 163 بازدید