عدم احراز صلاحیت گسترده کاندیداها

شنیده ها حاکی از آن است که در جریان رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان البرز که بر اساس ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط هیات اجرایی انجام می گیرد ، تاکنون صلاحیت تعداد زیادی از 117 نفر ثبت نام کننده احراز نگردیده است که در این بین وجود اسامی تعداد زیادی از افراد شناخته شده شایان توجه می باشد. تعدادی از موارد رد صلاحیت ناشی از عدم ارائه گواهی عدم اعتیاد یا عدم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه از جانب کاندیداها بوده و تعدادی دیگر در نتیجه استعلامات انجام شده از مراجع ذیربط توسط هیات اجرایی و عدم احراز شرایط ذکر شده در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از جمله بندهای 2 و 4 آن بوده است. شنیده می شود موارد رد صلاحیت توسط هیات اجرایی به افراد اعلام گردیده و تا تاریخ 15 مرداد ماه فرصت جهت اعتراض تعیین گردیده است.

ماده 11- شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر میباشد:

  • 1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
  • 2- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
  • 3- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.
  • 4- نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی.
  • 5- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره ـ اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.
  • 6- دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آئین نامه. 
/ 0 نظر / 10 بازدید