برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه سازمان

 اطلاعیه برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1391/11/15 در سالن اجتماعات مؤسسه نهال و بذرواقع در کرج، بلوار شهید فهمیده، پائین ترازمیدان شهیدفهمیده برگزار میگردد.

شایان ذکراست به همراه داشتن کارت عضویت جهت شرکت در مجمع الزامی است.

/ 0 نظر / 43 بازدید