آخرین اخبار کانون

- عصر روز شنبه معاون دادستان کرج با حضور در محل کانون حکم صادره در خصوص وقایع اخیر کانون را اعلام نموده و به چند روز التهاب و ناآرامی پایان داد.

 

- به موجب این حکم ضمن لغو هرگونه سمت اجرایی افراد، به 3 نفر از اعضای اولین هیات مدیره قانونی کانون مسئولیت داده می شود ضمن اداره امور کانون، اقدامات لازم جهت برگزاری انتخابات حداکثر طی 2 ماه را به انجام رسانند.

 

- افراد فوق آقایان مهندسین مهدی روستایی ، منصور گندمی و وحید حصاری می باشند که در هیات مدیره اول، سمت های اجرایی را برعهده داشته اند.

 

- کمیته 3 نفره طی چند مرحله جلساتی تشکیل داده و تصمیماتی اتخاذ نموده اند از جمله تعیین دبیر جدید کانون در جلسه عصر روز یکشنبه .

  

- قربانی فرجزاد با حضور در جلسه صبح روز یکشنبه در محل کانون نسبت به تحویل جایگاه دبیر کانون به هیات 3 نفره اقدام نمود.  

/ 5 نظر / 12 بازدید
کانونی

متاسفانه این دوستان نیز رفتاری گروهگرایانه را در پیش گرفته اند که بعید است موفق شوند اوضاع را ارام کنند.درست ان بود که تنها به ماموریت داده شده بپردازند واز نقل وانتقال کارکنان خودداری کنند.طبق شنیده ها حکایت همچنان باقیست.

یارا

از خودم به سابقه داران وصیت و نصیحت مینمایم کانون برای افراد دلباخته ریاست هنوز به منزله کاه و نون مورد مصرف واقع میشود فلذا هیئت سه نفره با انتصابهای کشکی و زرشکی سعی در جهت برگزاری مجمع نداشته و تنها غلامی. حمتی دیگر است کاظمیان بدرود و اینکه خوشا به حالت ای روستایی با انکه در شهر یک کدخدایی.

کانونی

با فرمایش های جناب رئیس سازمان ونیمچه فرموده های روستایی عزیز به نظر می رسد هجوم برای فتح سازمان نظام مهندسی ..استان البرز اغاز شده است.انتخاب رئیس بی تجربه ی وزیر نشان دفتر نمایندگی را هم می شود در همین راستا!؟کجراه ؟!دانست.عرضه مگر غیر این است.تا 3150 در خوابند 50 بیدارند وهمین بس...

کانونی

ببخشید فرمایشها در مرسومه ی افطار فرموده شد.

علی

اسکندری؟!!!!!!!!!!!!!!!