انتخابات تعاونی اعضای کانون

شرکت تعاونی اعضای کانون مهندسان ساختمان
کرج

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم

 

        بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت میشود در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که راس ساعت 16 روزپنجشنبه مورخ 14/2/91 در محل سالن اجتماعات کانون شهید فهمیده واقع در رجائی شهر- بلوار موذن- ابتدای جاده محمود آباد تشکیل میگردد؛حضور بهمرسانند.

یادآوری میشود:

  • درصورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد میتواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام­الاختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ­کس نمیتواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد. هر غیر عضو میتواند وکالت یک نفر عضو را بپذیرد همچنین برگه­های نمایندگی مزبور با امضاء هیات مدیره معتبر خواهد بود. اعضای محترم جهت اعطای نمایندگی تام­الاختیار خود میتوانند در وقت اداری به محل شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
  • مجمع عمومی با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

دستورجلسه:

  1. استماع گزارش هیات مدیره.
  2. استماع گزارش بازرس.
  3. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورتهای مالی سال 1390.
  4. تصویب بودجه پیشنهادی برای سال مالی 1391 وخط مشی شرکت.
  5. اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه.
  6. انتخاب هیات مدیره وبازرس تعاونی.

هیات مدیره

/ 0 نظر / 16 بازدید