اسامی کارشناسان رسمی دادگستری شهرستان کرج - استان البرز - رشته راه و ساختمان

kixj_img225.jpg

عليرضا مرداني aa

شماره پروانه: 9193

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634498492

تلفن همراه: 09123615581

آدرس موسسه: كرج ميدان آزادگان ابتداي خ مطهري مجتمع سايه

صلاحيت: - ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح های جامع و تفصیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی. - امور مربوط به راهها و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری.


f1wk_photo_2018-04-05_19-00-42.jpg

محمد سلطاني ممقاني

شماره پروانه: 9121

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634407805

تلفن همراه: 09123137739

آدرس موسسه: البرزكرج خ شهيد صدوقي كوچه شهيد صالحي پلاك 109

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


je9c_photo_2018-02-27_20-16-12.jpg

علي ميرزائي

شماره پروانه: 10320

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634459554

تلفن همراه: 09121030186

آدرس موسسه: كرج-خ مطهري-جنب بانك ملي-ساختمان تالارحيدري-طبقه3واحد11

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


ib0h_0000321642805.jpg

مرتضي دراجي

شماره پروانه: 5902

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02636500217

تلفن همراه: 09125674840

آدرس موسسه: كرج خ مطهري نرسيده به پل آزادگان جنب پارك ساختمان تكساالبرز واحد يكم

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني.


محمودرضا آرمين

شماره پروانه: 11640

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634428725

تلفن همراه: 09121122979

آدرس موسسه: البرز-كرج-پل فرديس-خيابان حسين آباد راه آهن-پلاك190

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.


رضا اباذري

شماره پروانه: 11917

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02633536173

تلفن همراه: 09123624862

آدرس موسسه: البرز-كرج-مهرويلا-ميدان مادر-خيابان رودكي غربي-پلاك290واحد4

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.


جهانگير ابن رسولي

شماره پروانه: 10044

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: طالقان

تلفن موسسه: 02144486373

تلفن همراه: 09122203331

آدرس موسسه: تهران پونك بلوار عدل شمالي تقاطع بهار مجتمع آل طاها ياس 2 واحد 7

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


فتاح اخوان

شماره پروانه: 574

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02144279036

تلفن همراه: 09123847835

آدرس موسسه: تهران فلكه اول صادقيه- خ خسروشمالي روبه روي مجتمع بهاران ط 8 واحد 6

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - ارزيابي ساختمانهاي تا چهار طبقه.- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان.


محمد حسن اسدي سر يزدي

شماره پروانه: 106

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634473454

تلفن همراه: 09121301747

آدرس موسسه: كرج چهارراه طالقاني طالقاني جنوبي رو به روي بانك ملي پ117

صلاحيت: - ارزيابي اراضي غيرمرزوعي وساختمانها - تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان اعم از هزينه هاي ساخت و طراحي. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - تفسير عكسهاي هوائي از نظر ساختماني و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي.- برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص و تعيين حدود ثبتي املاك و مستغلات و افراز و مساحي و تفكيك اراضي ساختمانها. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


علي اسمعيلي پرشكوه

شماره پروانه: 5730

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02612709794

تلفن همراه: 09122623245

آدرس موسسه: كرج-بلوار جمهوري اسلامي جنوبي ميدان والفجر ساختمان يكتا ط3 واحد 313

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


حامد اصل روستا

شماره پروانه: 6423

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: نظرآباد

تلفن موسسه: 02632525411

تلفن همراه: 09121326781

آدرس موسسه: كرج ميدان آزادگان بلوار امام رضا خ شهيد علي همتي پلاك 96

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


مهدي افشار

شماره پروانه: 10020

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: ساوجبلاغ

تلفن موسسه: 02644211929

تلفن همراه: 09126674167

آدرس موسسه: هشتگرد شهيد خوئيني ها كوچه لاله 1 ساختمان اشراق ط 1 واحد 1

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).


مهدي اقبال زاده

شماره پروانه: 8773

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634482078

تلفن همراه: 09122621587

آدرس موسسه: البرز- كرج جهانشير بلوار مولانا خيابان گلستان كوچه توحيد 3 - پلاك35 طبقه 1

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


احمدرضا اكبرنژاد

شماره پروانه: 4878

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02612506984

تلفن همراه: 09121674453

آدرس موسسه: كرج عظميميه ميدان بعثت نبش شمال غربي ميدان پلاك 1

صلاحيت: - تعديل و تعيين ارجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


محمد اله ديني

شماره پروانه: 7981

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634403364

تلفن همراه: 09123938789

آدرس موسسه: البرز طالقاني شمالي خ شهيد مدني برج جهان دانش واحد 253

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.


روح اله انوري

شماره پروانه: 11157

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: نظرآباد

تلفن موسسه: 02644212768

تلفن همراه: 09122940627

آدرس موسسه: البرز-هشتگرد-شهرك بعثت-خيابان ميثاق جنوبي-ميثاق2غربي-پلاك85واحداول

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.


عليرضا اويسي نيا

شماره پروانه: 10578

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632525547

تلفن همراه: 09122239060

آدرس موسسه: البرز-كرج-بلوارچمران-خيابان شهيدكاظمي-كوچه امت-پلاك6

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


حسين ايوبي

شماره پروانه: 3806

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: طالقان

تلفن موسسه: 02188285633

تلفن همراه: 09121438753

آدرس موسسه: تهران بلوار مرزداران ضلع شمال شرقي چهارراه سرسبز شماره 2 ط3 واحد8

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.


عبدالعلي بابائي اومالي

شماره پروانه: 6110

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: هشتگرد

تلفن موسسه:

تلفن همراه: 09128084605

آدرس موسسه: تهران تهرانپارس 216 شرقي پ 75 واحد 5

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).


غلام حسين بابائي نيا

شماره پروانه: 10572

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: هشتگرد

تلفن موسسه: 02634476889

تلفن همراه: 09123070381

آدرس موسسه: البرز-كرج-جهانشهر-بلوارماهان-خيابان مريم-پلاك13

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


كوروش باقري

شماره پروانه: 4426

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: ملارد

تلفن موسسه: 02634446219

تلفن همراه: 09121793774

آدرس موسسه: كرج رجائي شهر بلوار موذن فاز 2 پلاك 41

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي)


يزدان برجي خاني اوانكي

شماره پروانه: 2079

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634443742

تلفن همراه: 09123600662

آدرس موسسه: كرج-رجائي شهر-خ آزادي-بين خ 10و11-ساختمان هما- واحد7ط 2

صلاحيت: - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان اعم از هزينه هاي ساخت و طراحي. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني.- تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص و تعيين حدود ثبتي املاك و مستغلات و افراز و مساحي و تفكيك اراضي ساختمانها. - تفسير عكسهاي هوائي از نظر ساختماني و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


سيد محمد بزرگ زاده

شماره پروانه: 5075

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: هشتگرد

تلفن موسسه:

تلفن همراه: 09123750097

آدرس موسسه: كرج گوهردشت خ 4 شرقي پ 41 واحد 9

صلاحيت: - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


علي اكبر بكان

شماره پروانه: 7500

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: نظرآباد

تلفن موسسه: 02645329374

تلفن همراه: 09122413898

آدرس موسسه: البرز نظر آباد خ تهران گلستان 2 ساختمان كورش

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).


مرتضي بكتاش

شماره پروانه: 4486

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632203929

تلفن همراه: 09122640810

آدرس موسسه: كرج خ شهيد بهشتي خ گوهر شاد پلاك 20 ط همكف

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني.- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


جعفر بلبلي

شماره پروانه: 5024

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632244804

تلفن همراه: 09121692524

آدرس موسسه: كرج بوغان روبروي مسجد سجاد جنب سالن ورزشي شهيد آخوندي ساختمان آريان طبقه 4 واحد 8

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


حسن بهنام

شماره پروانه: 5018

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 09122149443

تلفن همراه: 09122149443

آدرس موسسه: تهران شهرك ژاندارمري مرزداران خ ايثار كوچه ابوذر پ 20 ط سوم

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني.- بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


حاتم بيات

شماره پروانه: 3476

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632719732

تلفن همراه: 09123630611

آدرس موسسه: چهارراه طالقاني-طالقاني جنوبي-نبش خيابان كريمي-پلاك7-طبقه اول

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي غير مزروعي تعيين اجاره بها- بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - تفسير عكسهاي هوائي از نظر ساختماني و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


قاسم بيرجندي

شماره پروانه: 844

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02633204182

تلفن همراه: 09123450145

آدرس موسسه: كرج مهرشهر بلوار امام خميني نرسيده به سه راه كيان مهر مجتمع مسكوني ولي العصرعج بلوك 22 ط 2

صلاحيت: - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان اعم از هزينه هاي ساخت و طراحي. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان اعم از هزينه هاي ساخت و طراحي. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - تشخيص و تعيين حدود ثبتي املاك و مستغلات و افراز و مساحي و تفكيك اراضي ساختمانها. - تفسير عكسهاي هوائي از نظر ساختماني و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي.


رضا بيك محمدي

شماره پروانه: 11098

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02644220424

تلفن همراه: 09122684509

آدرس موسسه: هشتگرد خ بابايي پ19 ط همكف دفتر مهندسي عمران گستر

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.


سهيل بيگدلي

شماره پروانه: 3181

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: نظرآباد

تلفن موسسه: 02633530318

تلفن همراه: 09123632674

آدرس موسسه: كرج-انتهاي 45 متري گلشهر-كوچه مينا-پلاك5-واحد3

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي.- نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


فريدون بيگدلي

شماره پروانه: 788

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 9-02166567177

تلفن همراه: 09121321193

آدرس موسسه: ستارخان-نبش كوثر3-پلاك82-واحد8

صلاحيت: - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني.


حبيب بيناي رازي

شماره پروانه: 5704

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634428946

تلفن همراه: 09121263835

آدرس موسسه: رجايي شهر خ اآزادي نبش 11 غربي فاز 2 پ7 ط 1

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).


رضا پاشائي

شماره پروانه: 3207

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632521664

تلفن همراه: 09121764599

آدرس موسسه: كرج ميدان نبوت بلوار موذن جنب دانشگاه هنر خ بوعلي نرسيده به بوعلي 30پلاك 883 ط1

صلاحيت: متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


نادر پاكزاد

شماره پروانه: 10478

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02636611541

تلفن همراه: 09122607964

آدرس موسسه: البرز-كرج-شهرك وحدت-7غربي-پلاك45 طبقه همكف

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


پيمان پاليزگير

شماره پروانه: 3363

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634422227

تلفن همراه: 09121691110

آدرس موسسه: كرج-خ طالقاني شمالي-بلوار ماهان-كوچه كيوان پلاك49 واحد2

صلاحيت: - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.- تفسير عكسهاي هوائي در اراضي شهري و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي.- تفسير عكسهاي هوائي از نظر ساختماني و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


محمدعلي تابش

شماره پروانه: 6921

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: هشتگرد

تلفن موسسه: 02144851327

تلفن همراه: 09121906890

آدرس موسسه: تهران انتهاي بلوار اشرفي اصفهاني بلوار سيمون بوليوار خ چمران پلاك 43واحد1

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


سعيده تاج فر

شماره پروانه: 6871

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: هشتگرد

تلفن موسسه: 88053469

تلفن همراه: 09143121150

آدرس موسسه: اصفهان مباركه قهنويه انتهاي خيابان شهيد اصغر ضيائي منزل مطلب ضيائي

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).


سيدجمال تقي زاده مطلق

شماره پروانه: 3427

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02614581668-09121232004

تلفن همراه: 09121232004

آدرس موسسه: كرج-سه راه گوهر دشت-ياسر2-مجتمع مسكوني تارا-واحد 4 جنوبي

صلاحيت:


محمود جاويدان

شماره پروانه: 7180

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: هشتگرد

تلفن موسسه: 02166067496

تلفن همراه: 09121432718

آدرس موسسه: تهران خ انواب خ محبوب مجاز كوچه سيد كاظمي كوچه رحيمي پ 13

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


احد جعفرزاده

شماره پروانه: 6672

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634206547

تلفن همراه: 09125623894

آدرس موسسه: كرج رجايي شهر بلوار رستاخيز بين 8و9 غربي پلاك 243ط 1واحد 1

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني.


رضا جفاي نوده

شماره پروانه: 3452

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632246977

تلفن همراه: 09121462940

آدرس موسسه: كرج ميدان ازادگان اول خ برغان پ1075 ساختمان 110ط1 واحد2

صلاحيت: تعيين و تعديل اجاره بها تشخيص حسن انجام كارها و طرحهاي ساختماني- برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


رضا جمال پور نجم آبا د

شماره پروانه: 531

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632241768

تلفن همراه: 09121133831

آدرس موسسه: كرج خ شهيد بهشتي مقابل بانك مركزي مسكن ساختمان سعيد شماره 421طبقه 2

صلاحيت: - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان اعم از هزينه هاي ساخت و طراحي. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان اعم از هزينه هاي ساخت و طراحي. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).


محسن جمالپور نجم آباد

شماره پروانه: 10239

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632246408

تلفن همراه: 09121614387

آدرس موسسه: كرج ميدان شهدا خ بيامرستان كمالي كوچه شهيد جمالپور پ 2

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


حميد چگيني

شماره پروانه: 3724

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634337622

تلفن همراه: 09125671468

آدرس موسسه: كرج باغستان گلستان 17 پلاك 13 ساختمان استاد شهريار واحد

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


مصطفي حاجي صفرعلي

شماره پروانه: 8562

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: ساوجبلاغ

تلفن موسسه: 02634420222

تلفن همراه: 09121868829

آدرس موسسه: البرز رجايي شهر سوم داريوش كوي اتحاد چهار راه فروردين پلاك 3

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


محمدجواد حاجي قاسمي

شماره پروانه: 3825

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634418047

تلفن همراه: 09121712953

آدرس موسسه: كرج-خ مطهري-روبروي خ شاهد2-ساختمان الماس-ط4واحد7

صلاحيت: ارزيابي زمينهاي غيرمرزوعي - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


اميرحسين حجازي

شماره پروانه: 3005

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632715645

تلفن همراه: 09123601296

آدرس موسسه: كرج مهرويلا ميدان عطار خ رودكي غربي پ 174 ط سوم واحد 9

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


جعفر حذرخاني

شماره پروانه: 11782

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632253088

تلفن همراه: 09125664318

آدرس موسسه: البرز-كرج-بلواربلال-لوازم ساختماني مجيد-جنب ايساكو-كوچه بن بست-پلاك143طبقه اول

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.


هادي حسن پور

شماره پروانه: 9114

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: ساوجبلاغ

تلفن موسسه: 02666022703

تلفن همراه: 09122001858

آدرس موسسه: شهر جديد هشتگرد فاز يك ميدان يادبود خ ستاره ستاره 2 پ116 واحد1تهران موسسه داوري تهران ضلع غربي دانشگاه شريف انتهاي كوچه صادقي دست چب پلاك 38 ط دوم

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).

ابوالقاسم حسينخان


شماره پروانه: 2706

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه:

تلفن همراه: 09121726232

آدرس موسسه: تهران-سعادت آباد-خ سرو غربي خ آسمان كوچه قره چلويي پلاك 6

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


سيدمحسن حسيني خسروشاهي

شماره پروانه: 936

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: هشتگرد

تلفن موسسه: 02632517318

تلفن همراه: 09121141029

آدرس موسسه: كرج بلوار مطهري،بعد از پل آزادگان نبش خ شهيد ساوجي ساختمان كورش واحد20 ط7

صلاحيت: - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان اعم از هزينه هاي ساخت و طراحي.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

محمد حشمتي

شماره پروانه: 2400

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: طالقان

تلفن موسسه: 02122048445

تلفن همراه: 09121308814

آدرس موسسه: تهران خ مقدس اردبيلي خ الف جنوبي پلاك 11 واحد6

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

رحمت اله حق شناس

شماره پروانه: 4146

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632745694

تلفن همراه: 09121613324

آدرس موسسه: بلواريادگارامام(كمربندي)-خيام شرقي-سنائي غربي-پ33-مجتمع سينا-واحد4

صلاحيت: - تشخيص و تعيين حدود ثبتي املاك و مستغلات و افراز و مساحي و تفكيك اراضي ساختمانها. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.

بابك حق نژاد

شماره پروانه: 10442

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: هشتگرد

تلفن موسسه: 02644254500

تلفن همراه: 09122684820

آدرس موسسه: البرز-هشتگرد بلوار اركيده لاين غربي مجتمع امين واحد 1

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

فرامرز خاني بابانظر

شماره پروانه: 6635

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: هشتگرد

تلفن موسسه: 02624233302

تلفن همراه: 09125634995

آدرس موسسه: هشتگرد بازار صدف ط فوقاني ضلع غربي دفتر مهندسي ايمن سازه

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

اميراحمد خدائي

شماره پروانه: 9945

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634339299

تلفن همراه: 09122686781

آدرس موسسه: كوي كارمندان جنوبي خ ميرعماد گلبرگ 2 پ64

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني.

حامد خردپيشه

شماره پروانه: 9322

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: اشتهارد

تلفن موسسه: 02634301775

تلفن همراه: 09126606477

آدرس موسسه: كرج بلوار موزن بلوار اشتراكي باغستان نبش بوستان 23 ساختمان پرستو ط سوم

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).

مجيد خسروي

شماره پروانه: 10280

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: هشتگرد

تلفن موسسه: 02144410144

تلفن همراه: 09123081550

آدرس موسسه: تهران جنت آباد 354متري گلستان 16متري دوم شمالي خ ششم شرقي پلاك 23 ط3

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


حسين خضرائي

شماره پروانه: 4173

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634496670

تلفن همراه: 09122076088

آدرس موسسه: كرج ميدان نبوت مجموعه طرح وآمايش بلوك2(ساختمان نيلوفر آبي) واحد6 02634496672

صلاحيت: متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار تشخيص حسن انجام كارها و طرحهاي ساختماني- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - تفسير عكسهاي هوائي از نظر ساختماني و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي.- ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني.


محسن خضريان

شماره پروانه: 8270

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632732661

تلفن همراه: 09125671713

آدرس موسسه: كرج طالقاني جنوبي جنب بانك ملت ساختمان سپهر 2 واحد 508

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


احمد خطيبي

شماره پروانه: 2973

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02612234179

تلفن همراه: 09121695039

آدرس موسسه: كرج -خ شهيد بهشتي بعد از خ آبان كوچه محقق- پ 16 واحد 6

صلاحيت: متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار تشخيص حسن انجام كارها و طرح هاي ساختماني - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي.- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تفسير عكسهاي هوائي از نظر ساختماني و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


يزدان دانشور

شماره پروانه: 7106

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634517095

تلفن همراه: 09123503990

آدرس موسسه: كرج-45 متري گلشهر،بلوار پونه شرقي،پلاك25،برج پرواز،واحد10

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


ابولفضل دهقان بنادكي

شماره پروانه: 11814

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632207692

تلفن همراه: 09123637633

آدرس موسسه: كرج-چهارراه هفت تير-خيابان13آبان-كوچه10متري انقلاب-پلاك58 ساختمان تانيا واحد2

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

علي محمد دهقان طرزجاني

شماره پروانه: 1540

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02132514405

تلفن همراه: 09121697112

آدرس موسسه: كرج ميدان طالقاني اول بلوار شريعتي روبروي كلانتري پلاك 108 ط اول غربي

صلاحيت: - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تفسير عكسهاي هوائي از نظر ساختماني و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه- تشخيص و تعيين حدود ثبتي املاك و مستغلات و افراز و مساحي و تفكيك اراضي ساختمانها. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

مجتبي دهقاني تفتي

شماره پروانه: 5881

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634343922

تلفن همراه: 09122600297

آدرس موسسه: كرج -رجايي شهر-خ اصلي-نبش هفتم غربي-پلاك3 ط1

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

مهدي دهقاني رناني

شماره پروانه: 3821

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632708681

تلفن همراه: 09121613432

آدرس موسسه: كرج چهارصد دستگاه طالقاني جنوبي لاله 9 پ 53 ط 2

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).


بهنام دين پژوه

شماره پروانه: 5880

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02612773636

تلفن همراه: 09121438732

آدرس موسسه: کرج مهرويلابلوار شهداي دانش آموزروبروي ساختمان مهرگان واحد 503

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

حسن ذوقي

شماره پروانه: 6878

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02614416834

تلفن همراه: 09123608194

آدرس موسسه: كرج جهانشهر بلوار ماهان خ غزل پلاك46

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان.

محمدحسن ذوقي

شماره پروانه: 7954

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: طالقان

تلفن موسسه: 02188083453

تلفن همراه: 09123788127

آدرس موسسه: تهران شهرك غرب فاز 2 خ هرمزان خ پيروزان شمالي بن بست امير كبير پلاك 6 واحد 6

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).

حسين رحيمي سوسهاب

شماره پروانه: 9475

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02633269568

تلفن همراه: 09128650830

آدرس موسسه: البرز-كرج-كيانمهر-بلوارنور-بلوارشهادت-خيابان عرفان-كوچه عارف يك -عارف2-بلوك266-واحد5

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

بهزاد رضائي

شماره پروانه: 1824

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02614421857

تلفن همراه: 09121080925

آدرس موسسه: كرج بلوار جمهوري جنب كانون مهندسان خ ميثم مجتمع سحر پ5

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

مهرداد رضايي

شماره پروانه: 6185

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634435252

تلفن همراه: 09121641477

آدرس موسسه: كرج خ شهيد بهشتي چهار راه طالقاني 4 ساختمان جلوتر از هلال احمر ساختمان غزال ط آخر واحد 10

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

حامد رضايي فر

شماره پروانه: 9616

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634355761

تلفن همراه: 09126401064

آدرس موسسه: البرز كرج بلوار موذن خ پيروزي كشوري كوچه فلق 2 ساختمان هيرداد واحد8

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).

سيد مهدي رضوي

شماره پروانه: 8123

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02612520442

تلفن همراه: 09123053753

آدرس موسسه: البرز عظيميه ميدان استقلال ك ش گودرزي پلاك 30 واحد 13

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

ابوالقاسم رمضاني

شماره پروانه: 1477

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: نظرآباد

تلفن موسسه: 02632222053

تلفن همراه: 09121699417

آدرس موسسه: كرج طالقاني شمالي ابتداي خ بهار ساختمان ميلاد واهشت 8

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها.- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

مسعود رهنما

شماره پروانه: 2439

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02623226666

تلفن همراه: 09121239659

آدرس موسسه: شهريار خ طالقاني روبروي درب شهرداري ساختمان كوچه سجاد مجتمع آريا املاك 20ط 2 واحد 3

صلاحيت: - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

علي زارع بنادكوكي

شماره پروانه: 4264

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634200203

تلفن همراه: 09123600508

آدرس موسسه: كرج طالقاني شرقي روبروي فروشگاه فرهنگيان نبش شكوفه 1

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني.- بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.

امير زندپازندي

شماره پروانه: 11658

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02182244237

تلفن همراه: 09122136461

آدرس موسسه: البرز-كرج-كوي كارمندان شمالي-خيابان هفتم غربي-فرعي اول پلاك9

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

محمدهادي زهري

شماره پروانه: 5536

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: ندارد

تلفن همراه: 09177321700

آدرس موسسه: فارس-شيراز-بلوارهجرت-ابتداي عبيرآميز-مركزكارشناسان قوه قضائيه

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني.

جعفر سبحاني

شماره پروانه: 9553

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634579398

تلفن همراه: 09123062316

آدرس موسسه: البرز كرج شاهين ويلا بلوار شهيد رجائي خ شهيد رجائي پلاك 60 ط 2

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني.

عطاء اله سرتيپ زاده

شماره پروانه: 3314

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634400785

تلفن همراه: 09125689193

آدرس موسسه: كرج خ مطهري نرسيده به فلكه اول گوهردشت نبش كوچه چهارم ساختمان پارس ط 2 واحد 6

صلاحيت: تعيين و تعديل اجاره بها متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت- برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت .- تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي.- بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي.

رضا سرتيپي زاده

شماره پروانه: 7232

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: نظرآباد

تلفن موسسه: 02166935145

تلفن همراه: 09121754160

آدرس موسسه: تهران انتهاي غربي بلوار كشاورز- خ دكتر محمد قريب- نبش خ شهيد طوسي- پ 26-ط 2- واحد 15

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني.

غلامرضا سلطاني

شماره پروانه: 10030

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632509516

تلفن همراه: 09121641805

آدرس موسسه: كرج خيابان مطهري-نبش 20متري هفتم(روبروي آموزش و پرورش ناحيه 3)ساختمان پارسيان،طبقه هفتم،واحد19

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


پيمان سيد سعيدي

شماره پروانه: 250

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02188765422

تلفن همراه: 09122120503

آدرس موسسه: تهران خ سهروردي خ خرمشهر(آپادانا) خ عشقيار پ73 طبقه 2 شمالي

صلاحيت: - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان اعم از هزينه هاي ساخت و طراحي. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني.

جواد سيدي

شماره پروانه: 10326

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634457239

تلفن همراه: 09123603755

آدرس موسسه: البرز-كرج-خيابان شهيدبهشتي مابين سه راه رجائي شهروميدان سپاه-ساختمان البرز طبقه6واحد11

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).

شهريار شادابي

شماره پروانه: 10878

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634646571

تلفن همراه: 09122617556

آدرس موسسه: كرج-دهقان ويلاي اول-خيابان مريم-پلاك31-طبقه اول

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

مهدي شاكر

شماره پروانه: 9797

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: ساوجبلاغ

تلفن موسسه: 02632547607

تلفن همراه: 09122070083

آدرس موسسه: كرج عظيميه كلستان 21 پلاك 28

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

ناصر شهرياري

شماره پروانه: 11588

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: ساوجبلاغ

تلفن موسسه: 02634517961

تلفن همراه: 09122260181

آدرس موسسه: البرز-كرج-شاهين ويلا-خيابان چهارم غربي-پلاك14واحد8

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

مجيد شيخ الاسلامي

شماره پروانه: 5466

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: طالقان

تلفن موسسه: 02144164216

تلفن همراه: 09123851642

آدرس موسسه: تهران ميدان شهر زيبا بلوار تعاون بلوار آلاله خيابان عدالت كوي پنجم غربي پ20 ط دوم

صلاحيت: - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني.- بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

عليرضا شيرمحمدي

شماره پروانه: 11492

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634215004

تلفن همراه: 09124641909

آدرس موسسه: البرز-كرج-ميدان استاندارد-شهرك مدرسي-خيابان ابراهيمي-پلاك18

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

محمد شيري

شماره پروانه: 11897

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02633539956

تلفن همراه: 09121593071

آدرس موسسه: البرز-كرج-سراه حسن آباد-بلوارشهرك امام رضا(ع)-بلواردانش-دانش1پلاك112

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

مسلم صادقيان

شماره پروانه: 760

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: طالقان

تلفن موسسه: 44268460442

تلفن همراه: 09123582486

آدرس موسسه: تهران خ ستارخان خ خسرو جنوبي كوچه داود اسدي پلاك 19 واحد 1

صلاحيت: - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان اعم از هزينه هاي ساخت و طراحي. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تفسير عكسهاي هوائي از نظر ساختماني و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني.- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان اعم از هزينه هاي ساخت و طراحي. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - تفسير عكسهاي هوائي از نظر ساختماني و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني.

جلال صالحي مبين

شماره پروانه: 8819

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02144405497

تلفن همراه: 09124226607

آدرس موسسه: تهران همت سردار جنگل خ شهيد آستركي پلاك 18 واحد 1

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

اميرعلي صفرعلي پور

شماره پروانه: 7511

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632540903

تلفن همراه: 09123616795

آدرس موسسه: كرج ميدان نبوت نبش خ نواب پاساژ نيستان واحد يك

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

مسعود صميمي

شماره پروانه: 7585

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02636548452

تلفن همراه: 09122646063

آدرس موسسه: فرديس خ قريشي خ رجايي غربي رو به روي مجتمع كادوسيه ساختمان طالقاني واحد1

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

محمدرضا طاهري گركاني

شماره پروانه: 9097

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: هشتگرد

تلفن موسسه: 02188374799

تلفن همراه: 09121250557

آدرس موسسه: تهران سعادت آباد بلوار دريا خ موج خ شهيد عسگري پلاك 11 ط سوم

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


عباسعلي طايفي نصرآبادي

شماره پروانه: 4773

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 66006404

تلفن همراه: 09123262615

آدرس موسسه: م آزادي-خ محمدعلي جناح- خ امرالهي كوچه دوم شرقي پ2 واحد 1

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.


حسن طيبي

شماره پروانه: 5719

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: ساوجبلاغ

تلفن موسسه: 02633511032

تلفن همراه: 09125607066

آدرس موسسه: كرج 45متري گلشهر - خ شهيد كتوئي زاده -كوچه ياسمن سوم -ساختمان تك پ 13واحد 3

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

داود طيبي طلوع

شماره پروانه: 7969

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632208522

تلفن همراه: 09123623911

آدرس موسسه: كرج ميدان شهداء خ ماني كوي ماني اول پلاك 32 واحد 6

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.

مختار عباسي

شماره پروانه: 465

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: نظرآباد

تلفن موسسه: 02188678123

تلفن همراه: 09120636820

آدرس موسسه: تهران حد فاصل ونك و چهاراره جهان كودك پ 59 ط 4 واحد 7

صلاحيت: - تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان اعم از هزينه هاي ساخت و طراحي. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي تا چهار طبقه. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

جمال عبداللهي علي بيك

شماره پروانه: 3233

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632711515

تلفن همراه: 09123018781

آدرس موسسه: كرج خ طالقاني جنوبي ساختمان سپهر يك پلاك 110 ط2واحد 204

صلاحيت: - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعديل و تعيين ارجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


قربان عطائي خانقاه

شماره پروانه: 4255

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02614403384

تلفن همراه: 09121033635

آدرس موسسه: كرج خ مطهري روبروي اداره ثبت و اسناد ساختمان ايران واحد8دفترفني مهندسي ايران متريك

صلاحيت: - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تفسير عكسهاي هوائي در اراضي شهري و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

حميدرضا غلامرضائي

شماره پروانه: 10083

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634469733

تلفن همراه: 09127667727

آدرس موسسه: كرج دهقان ويلاي اول خ 13 پلاك 35

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

حميدرضا فرشچي

شماره پروانه: 8211

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02614454572

تلفن همراه: 09123714717

آدرس موسسه: كرج گوهردشت خ اصلي خ 7 غربي فاز 2پلاك 9

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

شهرام فرهمند

شماره پروانه: 5281

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634457352

تلفن همراه: 09121610314

آدرس موسسه: كرج دهقان ويلاي دوم خيابان دهم پلاك16 واحد5

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

محسن فروزانفر

شماره پروانه: 9529

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632232145

تلفن همراه: 09122047548

آدرس موسسه: كرج حصار خط دوم ميدان حزب اله كوچه اردلان پلاك 146ط 2

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

حجت فكري مقدم قوجه بيگلو

شماره پروانه: 9848

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: ساوجبلاغ

تلفن موسسه: 02644260311

تلفن همراه: 09122077956

آدرس موسسه: استان البرز شهرستان ساوجبلاغ شهر جديد هشتگرد خ گلدشت روبه روي كلانتري ساختمان ياس واحد 3

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

اشكان قاسمي

شماره پروانه: 1700

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02144092685

تلفن همراه: 09109146451

آدرس موسسه: تهران بلوار آيت اله كاشاني خ بهنام ساختمان بهنام پلاك 2 طبقه سوم واحد6

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.


ابراهيم قلي پور

شماره پروانه: 8459

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634457239

تلفن همراه: 09126608911

آدرس موسسه: كرج بين ميدان سپاه به سمت سه راه رجا ئي شهر جنب داروخانه ايران ساختمان البرز ط6واحد11

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

زين العابدين قنبري

شماره پروانه: 3653

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 26332549679

تلفن همراه: 09121695074

آدرس موسسه: كرج طالقاني شمالي نرسيده به ميدان طالقاني كوچه نرگس مركز كارشناسان استان البرز

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تفسير عكسهاي هوائي در اراضي شهري و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه- بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني.

علي كارگر

شماره پروانه: 2906

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632237446

تلفن همراه: 09123615520

آدرس موسسه: كرج ميدان شهدا خ مظاهري كوچه فيضي كوچه ملكي كوچه سعيدي پ95 طبقه اول

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - ارزيابي ساختمانهاي تا چهار طبقه.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

سهيلا كامراني

شماره پروانه: 5038

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634456100

تلفن همراه: 09123386691

آدرس موسسه: كرج خ شهيد بهشتي بعد از 3راه رجايي شهر نرسيده به دهقان ويلاي اول نبش ميثم 9ساختمان آسمان طبقه ششم واحد11

صلاحيت: - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).

علي كرامت زارنجي

شماره پروانه: 10967

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02636703841

تلفن همراه: 09123222046

آدرس موسسه: كرج-جاده ماهدشت-شهرك نهال وبذر-خيابان كاج 14-پلاك168

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

سهيل كردبگلي

شماره پروانه: 1604

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632263872

تلفن همراه: 09121010283

آدرس موسسه: كرج چهارراه طالقاني بلوار طالقاني شمالي روبروي بلوار ماهان كوچه نسيم دفتر مهندسي كوثر

صلاحيت: - تعيين و تعديل اجاره بها - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني (به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تفسير عكسهاي هوائي از نظر ساختماني و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

رضا كريم پور

شماره پروانه: 6225

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02166175159

تلفن همراه: 09121595562

آدرس موسسه: تهران خ ولي عصر تقاطع پاستور پ 4 ط دوم

صلاحيت: - تعديل و تعيين ارجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني.- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

احمد كريمي

شماره پروانه: 6413

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634448967

تلفن همراه: 09123255965

آدرس موسسه: كرج -كوي كارمندان شمالي - 10 متري انقلاب پ 83

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

حسن كريمي

شماره پروانه: 3915

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 26334446374

تلفن همراه: 09122604731

آدرس موسسه: كرج بلوار شهداي دانش آموز روبروي بيمه آسيا ساختمان تهراني طبقه4 واحد8

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - ارزيابي ساختمانهاي تا چهار طبقه.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

محمد كشميري حق

شماره پروانه: 624

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: هشتگرد

تلفن موسسه: 02122367564

تلفن همراه: 09123272706

آدرس موسسه: تهران سعادت آباد ميدان سرو بوستان 6 پ39 واحد1

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان اعم از هزينه هاي ساخت و طراحي. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي تا چهار طبقه.- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني.

جعفر كيواني قمصري

شماره پروانه: 11369

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02122143761

تلفن همراه: 09122992166

آدرس موسسه: تهران-ميدان صتعت-بلوارفرحزادي-بالاترازميدان كتاب-مجتمع اساتيدسرو-بلوك c1-طبقه 6واحد2

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

تورج گودرزي

شماره پروانه: 1451

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632231277

تلفن همراه: 09121674666

آدرس موسسه: كرج خ بهار كوچه شهيد صادقي نژاد كوچه محمدي پلاك 15

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

كاظم لاله

شماره پروانه: 10132

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632748044

تلفن همراه: 09123078414

آدرس موسسه: كرج سه راه رجايي شهر برج كوه نور ط8 واحد15

صلاحيت: متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار تعيين و تعديل اجاره بها و اجرت المثل آن- برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.

حامد مبتكر

شماره پروانه: 214

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: طالقان

تلفن موسسه: 02636561935

تلفن همراه: 09123117089

آدرس موسسه: كرج بلوار فرديس جاده ملارد خ مپنا (نيروگاه سابق ) بلوار ارم خ سميه شرقي پلاك 85

صلاحيت: تعيين و تعديل اجاره بها تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان ( هزينه ساخت )- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تشخيص و تعيين حدود ثبتي املاك و مستغلات و افراز و مساحي و تفكيك اراضي ساختمانها.- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين ميزان خسارت و تعميرات و برآورد هزينه هاي ساختمان اعم از هزينه هاي ساخت و طراحي. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تشخيص و تعيين حدود ثبتي املاك و مستغلات و افراز و مساحي و تفكيك اراضي ساختمانها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

مهدي معدنشكاف

شماره پروانه: 11263

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02644211779

تلفن همراه: 09125619537

آدرس موسسه: البرز-هشتگرد-بلوار مدرس-شهرك گلها-بلوك11-طبقه چهارم واحد7

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

محمد منجمي

شماره پروانه: 5026

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: نظرآباد

تلفن موسسه: 22618498

تلفن همراه: 09123200016

آدرس موسسه: خ ظفر-خ فريد افشار-خ نونهالان-ك تايباد-پ6و14

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

مهدي منصوري فرد

شماره پروانه: 7567

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: نظرآباد

تلفن موسسه: 02614203116

تلفن همراه: 09121439822

آدرس موسسه: البرز رجائي شهر خ هفتم شرقي پ89 واحد4

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).

حسين مهاجري

شماره پروانه: 10102

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634493400

تلفن همراه: 09122657155

آدرس موسسه: كرج پل آزادگان خ مطهري روبروي شاهد 2 ساختمان الماس واحد 7

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

آرش مهدوي

شماره پروانه: 6880

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: هشتگرد

تلفن موسسه: 02634429986

تلفن همراه: 09122621730

آدرس موسسه: كرج رجايي شهر(گوهردشت) فاز 2 بلوار جمهوري (رستاخيز )نبش خ 35احداثي پلاك 116 واحد 4

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

امين مهديان

شماره پروانه: 5442

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: نظرآباد

تلفن موسسه: 02634492337

تلفن همراه: 09126198600

آدرس موسسه: البرز كرج گوهردشت خ آزادي خ 9 شرقيپ30واحد3

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


افشين ميرلوحي

شماره پروانه: 10926

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02633409244

تلفن همراه: 09122394284

آدرس موسسه: البرز-مهرشهر-بلوار دانش شرقي-پلاك557-واحد6

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

عزيز ناصر خاكي

شماره پروانه: 8295

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: ساوجبلاغ

تلفن موسسه: 34452245

تلفن همراه: 09123610637

آدرس موسسه: كرج جهانشهر خ كسري نبش كوچه باشگاه(رستم) پلاك 42 ط 4 واحد 7

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

اكبر نژاد رمضاني

شماره پروانه: 5635

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02633254601

تلفن همراه: 09123602637

آدرس موسسه: کرج-ميدان نبوت بالاي بانک ملت ساختمان هيراد طبقه 2 واحد202

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

فرناد نصيرزاده

شماره پروانه: 12195

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02122770408

تلفن همراه: 09123305032

آدرس موسسه: تهران-دركه-خيابان شهيداعرابي-نبش باغستان3-پلاك2واحد7

صلاحيت: - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

رضا نيك بين

شماره پروانه: 7094

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: ساوجبلاغ

تلفن موسسه: 02126101435

تلفن همراه: 09126443775

آدرس موسسه: تهران پاسداران ميدان نوبنياد شهرك شهيد چمران بلوك 8 ط 10 واحد 8

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

محمود نيكزاده افتخاري

شماره پروانه: 10879

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: ساوجبلاغ

تلفن موسسه: 02122906406

تلفن همراه: 09121012128

آدرس موسسه: تهران-خيابان شريعتي-بالاترازميرداماد-كوچه شريفي-پلاك10-واحد6

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

مهرداد هنرمايه هرات

شماره پروانه: 2035

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: نظرآباد

تلفن موسسه: 02122279314

تلفن همراه: 09123017826

آدرس موسسه: تهران خ ظفر خ گوي آبادي خ راجيان پ52 واحد3

صلاحيت: - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تفسير عكسهاي هوائي در اراضي شهري و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت. - تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.- بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و امور مربوط به شهرسازي. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.- نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - امور مربوط به راهها و باندهاي فرودگاهي و دسترسي هاي شهري. - تشخيص اراضي موات ، باير و داير از نظر ساختماني.

مصطفي وجداني طباطبائي

شماره پروانه: 5747

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: ساوجبلاغ

تلفن موسسه: 02144073105

تلفن همراه: 09122231692

آدرس موسسه: آيت اله كاشاني خ بهنام شهرك فرهنگيان بارانك 5 پلاك 10 واحد 4

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.

سهراب وجيهي

شماره پروانه: 3180

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02634202927

تلفن همراه: 09121051878

آدرس موسسه: كرج گوهردشت فاز 3 بلوار انقلاب-خ ششم غربي پ 29 واحد 8

صلاحيت: متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار تعديل و تعيين اجاره بها- ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - برآورد هزينه هاي ساختماني. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي.

كريم يعقوبي

شماره پروانه: 5428

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: ساوجبلاغ

تلفن موسسه: 02644224135

تلفن همراه: 09122614320

آدرس موسسه: هشتگردخ امام امت كوچه ياس ساختمان زيتون نبش بانك ملت ط 2

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.

رضا يگانه عزيزي

شماره پروانه: 1219

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 2504715

تلفن همراه: 09123630912

آدرس موسسه: عظيميه شهرك بعثت كوچه زنبق 1غربي پ 16

صلاحيت: - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تفسير عكسهاي هوائي در اراضي شهري و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي. - ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان. - تفسير عكسهاي هوائي در اراضي شهري و پياده كردن .پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه - نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي ثبتي و ترازيابي.

عباسعلي يوسفي نژاد

شماره پروانه: 4381

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

استان: البرز

شهر: كرج

تلفن موسسه: 02632514405

تلفن همراه: 09121614615

آدرس موسسه: كرج عظيميه بلوار شريعتي روبروي پايگاه رسالت پلاك 108ساختمان سينا ط 1 واحدغربي

صلاحيت: - برآورد هزينه هاي ساختماني. - ارزيابي ساختمانهاي مسكوني. - تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي). - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. - متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني. - رسيدگي به اختلاف فيمابين پيمانكاران مشاوران و كار فرمايان در امور تخصصي. - ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.


/ 0 نظر / 731 بازدید