کاندیداهای بازرسی نظام البرز

اسامی کاندیداهای بازرسی نظام مهندسی البرز جهت انتخابات روز شنبه 28 آبان ماه به شرح ذیل می باشد:

آقایان مهندسین

1- محمود رجبیون 

2- علی زندیه 

3- محمد سعید میر بلوک جلالی 

4- زین العابدین قنبری 

5- بابک روحانی

6- حمید بیات

/ 0 نظر / 13 بازدید