اخبار کانون

 

 

  طی چند روز اخیر باقی ماندگان هیات مدیره سابق کانون که کماکان کانون را در اشغال خود دارند ، با قرار گرفتن در برابرافزایش اعتراضات اعضا و ناکامی در اثبات مشروعیت خود رویکرد جدیدی را آغاز نموده اند که همانا براه انداختن جنگ روانی ، تشویش اذهان عمومی و به گمان خام خود عوامفریبی می باشد ، غافل از اینکه مخاطبان آنها نه تنها عوام نیستند بلکه همگی از خواص  و قشر فرهیخته و آگاه جامعه بوده و برای ایشان تشخیص حق و ناحق سهل ترین کار ممکن است . مراجعین روزهای اخیر کانون شاهد برخی از این موارد بوده اند از جمله پارچه نوشته تبریک انتصاب دبیر جدید که در تاریخ بیست ساله کانون بی سابقه است ! جالب اینجاست اشغالگران کانون که خود نیز بخوبی واقفند به دلیل غیر قانونی بودنشان ، هرگونه انتصاب توسط ایشان نیز غیرقانونی و فاقد اعتبار است ، بدین وسیله سعی در توجیه اقدامات و مشروعیت بخشیدن به عملکرد خود آنهم با هزینه کردن از نام جمعی از اعضای کانون دارند ! همچنین طی چند روز اخیر تصویر یک برگ اظهارنامه بر علیه منتخبین جدید را چنان بر درو دیوار کانون کوبیده اند که گویا حکم معصومیت و حقانیت خویش و محکومیت و جنایتکار بودن منتخبین صادر شده است ! اینجاست که تفکر عوامفریبی آقایان بخوبی آشکار می گردد چراکه هر شخصی که کمترین اطلاعاتی از مسائل قضائی و کیفری داشته باشد خواهد دانست که پرکردن برگه اظهار نامه ساده ترین و پیش پا افتاده ترین اقدامی است که می توان با صرف کمترین زمان و با کمترین هزینه ممکن انجام داد و تنها کاربرد آن اعلام قانونی نظرات و دیدگاه اقدام کننده به طرف مقابل خویش می باشد . همانگونه که زنان ظلم دیده از جانب همسر ستمگر به جهت ترساندن وی و اعلام مظلومیت خویش اولین و ساده ترین راه ممکن یعنی تنظیم برگه اظهارنامه را در پیش می گیرند ! نکته قابل توجه در این برگه آن است که اشغالگران در متن اظهارنامه به هیچگونه اقدام غیر قانونی توسط منتخبین اشاره نکرده اند چراکه خود بخوبی واقفند که کلیه اقدامات انجام شده توسط هیات مدیره منتخب کاملاً قانونی و در جهت حفظ آرامش و مصلحت کانون بوده است . همچنین باید گفت که متاسفانه این دوستان  به توصیه اکثریت بزرگان و موی سپید کردگان کانون که حتی عده ای از آنان دوستان قدیمی خودشان  نیز هستند در خصوص حل مشکلات موجود در داخل خانواده کانون و عدم طرح آن در خارج از فضای کانون علی الخصوص مراجع قضائی نیز وقعی ننهادند .

        دراین شرایط وبا توجه به مسائل عنوان شده ، هیات مدیره منتخب کانون نیز متقابلاً به جهت لزوم پاسخگویی قانونی به این اقدام و همچنین خنثی نمودن جوسازی های اخیر و نیزاخطار قانونی به جهت انجام تخلفات و اقدامات غیر قانونی باقی ماندگان هیات مدیره سابق ، برخی از تخلفات انجام شده را طی اظهارنامه ذیل ، ابلاغ قانونی نمودند . در ادامه توضیحاتی نیز بر برخی از موارد ذکر شده در متن اظهارنامه ارائه می گردد :    

 

 

 1- برابر اساسنامه کانون مهندسان ساختمان انتخابات هیات مدیره می بایست توسط وزارت کشور تایید گردد . نظر به اینکه انتخابات هیات مدیره مورخه 24/3/86 به تایید وزارت کشور نرسیده هیات مدیره آن کلاً غیرقانونی است .

- توضیح : وزارت کشور طی نامه شماره 112697/43 مورخ 25/8/87 صراحتاً انتخابات سال 86 را فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده است .

 2-برابر صورتجلسه پیوست رئیس هیات مدیره فوق نیز توسط 5 نفر از اعضا عزل گردیده است .

- توضیح : طی صورتجلسه به شماره ثبت کانون 5826 مورخ 20/7/87 توسط تعداد 5 نفر از اعضای هیات مدیره وقت ( آقایان مهندسین غلامی ، صالح ثامن ، قره داغی قهرمانلو ، کاتب احدی و خانم مهندس نیکزاد ) رئیس وقت هیات مدیره معزول و کلیه اختیارات از ایشان سلب گردیده است .

 ٣- تعداد ۵ نفر از اعضاء بدلیل غیرقانونی بودن آن استعفا داده و بنابراین باقیمانده اعضاء می بایست حداقل ٧ نفر باشند که در حال حاضر با احتساب علی البدل ۶ نفر می باشند که آنهم خلاف اساسنامه است .

- توضیح : بر اساس بند ٣ ماده ٢۴ اساس نامه کانون ، « جلسات هیات مدیره با حضور حداقل ٧ نفر از اعضای آن رسمیت خواهد یافت» که با توجه به استعفای تعداد ۵ نفر از اعضا ، و حتی با احتساب ٢ نفر عضو علی البدل ، تعداد باقی مانده ۶ نفر خواهد بود و بنابراین تشکیل جلسات هیات مدیره بر خلاف اساس نامه و فاقد مشروعیت بوده و مصوبات آن ( از جمله عزل و نصب دبیر کانون ) فاقد اعتبار خواهد بود .

۴- هیات مدیره غیرقانونی مورخه ٢۴/٣/٨۶ برابر صورتجلسه ضمیمه موافقت خودرا جهت برگزاری انتخابات به هیات موسس واگذار نموده اند .

- توضیح : در تاریخ ٢۴/٣/٨٧ هیات مدیره وقت کانون ، طی صورتجلسه ای اعضای هیات موسس کانون را به عنوان نمایندگان خود جهت مذاکره با وزارت کشور و برگزاری مجمع سال ٨٧ برگزیدند . ( مشاهده صورتجلسه )

۵- اخذ دستور توقف انجام انتخابات که آنهم برابر تاییدیه دفتر حقوقی وزارت کشور غیر قانونی است .

- توضیح : دفتر امور حقوقی وزارت کشور ، دیوان عدالت اداری را نسبت به بررسی موضوع و صدور دستور موقت توقف مجمع عمومی مورخ ٣٠/٨/٨٧ فاقد صلاحیت رسیدگی اعلام نموده است . ( مشاهده توضیحات کامل )

لذا به استناد موارد فوق انجام اعمال زیر خلاف قانون می باشد :

١- عدم پذیرش هیات مدیره منتخب و تحویل کانون به افراد انتخاب شده درمورخه ٣٠/٨/٨٧ با حضور و رای بیش از ۶۵٠ نفر از اعضای کانون مهندسان .

- توضیح : متاسفانه علیرغم طی کلیه مراحل بصورت قانونی و انجام انتخابات کانون با حضور گسترده و پرشور اعضا ، تعداد ۶ نفر از اعضای هیات مدیره اسبق به نامهای آقایان مهندسین « قربانعلی حمتی - عباس سدیدی - امیرعباس عربوند - مجید قدوسی - محمد امین خوشنویس انصاری - کامران بهرامی » از تحویل جایگاه خود به هیات مدیره منتخب خودداری می نمایند .

 

 

  

/ 0 نظر / 64 بازدید