انتخاب هیات رئیسه نظام مهندسی البرز

پس از اعطای احکام هیات مدیره جدید نظام مهندسی ساختمان استان های سراسر کشور از جانب وزیر راه و شهرسازی در روز دوشنبه 91/8/14 ، احکام هیات مدیره منتخب نظام مهندسی ساختمان استان البرز طی جلسه برگزار شده در روز شنبه 91/8/20 از جانب مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز به منتخبین اعطا گردید.

در اولین جلسه تشکیل شده توسط هیات مدیره جدید که با حضور کلیه اعضای اصلی روز یکشنبه 91/8/21 تشکیل گردید، به استناد ماده 71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با رای گیری انجام شده در حضور نماینده اداره کل راه و شهرسازی البرز، اعضای هیات رئیسه برای مدت یک سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- رئیس سازمان : مهندس محسن خیری اشکوه 

 

 

 

 

 

 

 - نایب رئیس اول سازمان : مهندس علیرضا مجربی کرمانی

- نایب رئیس دوم سازمان :مهندس مهدی حاجی قاسمی

- خزانه دار سازمان : مهندس مصطفی ریاحی خواه

- دبیر سازمان : مهندس محسن صادقپور فرج

/ 2 نظر / 48 بازدید
جواد قربانی

رتبه یک شریف شدیم ، ممتاز ورودی خودم شدم ، از ویرایش سوم هزار تا ایراد گرفتم ، مقاله تو ژورنال های معتبر دادم الان سیگار میفروشم اونم عمده ای برای اینگه پارتی ندارم و الا همتون تو علم پیش من سوسکست