سایت نظام مهندسی البرز

سایت سازمان نظام مهندسی استان البرز به آدرس زیر آغاز بکار نمود.

www.alborz-nezam.ir

/ 2 نظر / 71 بازدید

با سلام اميداوارم نظام مهندسي در راستا افزايش جايگاه مهندسين اقدام نمايد. نه مانند نظام مهندسي تهران جايگاه و ارزش مهندسين را به كمترين حد ممكن براسند. در ضمن اميدوارم با كمك كانون نسبت به تقسيم كارها و ارجاع كارها به مهندسين اقدام كند تا با توجه به حذف مالكين در انتخاب مهندسين ، مهندسين به جايگاه خود برسند

سایت باز نشد!