آگهی ثبت نام انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز

آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۷/۱۲ در شهر کرج (در صورت لزوم به مکان های جدید متعاقباً اعلام خواهد گردید) برگزار خواهد نمود، لذا بدین وسیله از کلیه علاقمندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری،عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی،شهرسازی،ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی آن بشرح زیر بوده و علاقه مند به عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می شود با در دست داشتن:

۱)   اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی

۲)   اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۳)   اصل و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی ( مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی )

۴)   اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه

۵)   اصل و تصویر مصدق کارت ملی

۶)   دو قطعه عکس ۳x۴

۷)   تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان، اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفتر نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان موضوع فصل چهارم نظامنامه انتخابات

۸)   گواهی عدم سو پیشینه کیفری

۹)   گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاه های مورد تایید هیات اجرایی و دستگاه نظارت استان


از تاریخ۹۷/۴/۶ الی ۹۷/۴/۲۱ به محل هیات اجرایی انتخابات واقع در رجایی شهر،بلواررستاخیز، سوم غربی، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز مراجعه و ثبت نام نمایند. بدیهی است مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواست های ناقص یا درخواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواست هایی که نامزد عضویت در هیات مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه هایی است که اعضای آن کمتر از ۷ نفر موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱ می باشد، ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان و حایز شرایط ذکر شده باشند.


      هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز


/ 0 نظر / 56 بازدید