نتایج انتخابات شورای شهر کرج 92

بنا به اعلام فرمانداری شهرستان کرج با اتمام شمارش آرای انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر کرج، اعضای این دوره شورای شهر کرج به شرح ذیل اعلام شد:

1- فاطمه اسکندری - نام پدر علی - با 46127 رای

2- فاطمه آجورلو - نام پدر علی اکبر - با 30422 رای

3- بهنام محمودی - نام پدریعقوب - با 29784 رای

4- محمود دادگو - نام پدر مرحوم ابوالقاسم - با 24723 رای

5- خسرو سرحدی - نام پدر عباس - با 18449 رای

6- علی حاجی کاظم - نام پدر اکبر - با 18080 رای

7- مریم قهرمانی صارم - نام پدر علی - با 17938 رای

8- غقور قاسم پور - نام پدر اسماعیل - با 17363 رای

9- محمدعلی بخشی - نام پدر علیرضا - با 17336 رای

10- امیرحسام عباسی - نام پدر زین العابدین - با 17183 رای

11- میرابراهیم صدیق بطحائی اصل - نام پدر میرمحمود - با 16630 رای

12- رضا شریفی فردوئی - نام پدر محمدعلی - با 16595 رای

13- داود وحیدی - نام پدر قاسم - با 16458 رای

14- مجید کاویانی - نام پدر محمدعلی - با 15861رای

15- مصطفی سعیدی سیرائی - نام پدر مستعلی - با 15730 رای

16- حمیدرضا ابولحسنی - نام پدر حسن - با 14909 رای

17- سعید فیروزگاه - نام پدر رحمت الله - با 14836 رای

18- روح اله کیان - نام پدر زکی - با 14338 رای

19- محمدصادق باغستانی - نام پدر عباس - با 13436 رای

20- سعید مصطفائی - نام پدر علی اکبر - با 13318 رای

21- حجت اله غلامرضائی - نام پدر فضل اله - با 13300 رای

 اسامی اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر کرج:

1- فرهاد اجورلو - نام پدر براتعلی حیدر - با 12842 رای

2- علی منصوری - نام پدر محمد - با 12774 رای

3- جواد چپردار - نام پدر نصرت اله - با 12494 رای

4- قربان کوهستانی - نام پدر نعمت الله - با12487 رای

5- علی شیرین زاد - نام پدر ابراهیم - با 12245رای

6- ناهید صائمیان - نام پدر محمدتقی - با 11312 رای

7- علیرضا سعیدی - نام پدر محمد - با 11050 رای

8- محمدخدابین - نام پدر نصراله - با 10796 رای

/ 0 نظر / 103 بازدید