انتصاب دبیر جدید کانون

پیرو تغییرات بوقوع پیوسته در هیات رئیسه کانون مهندسان کرج، همانگونه که انتظار می رفت پست دبیری کانون نیز دچار تغییر گردید. در جلسه روز یکشنبه 19 آذر ماه، مهندس فرهاد سهرابلو به عنوان دبیر جدید کانون مهندسان کرج انتخاب گردید. شایان ذکر است پیش از این مهندس محمد قنبری استعفای خود را از سمت دبیری کانون به هیات رئیسه اعلام نموده بود.

/ 0 نظر / 37 بازدید