انتخابات نظام مهندسی البرز

آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در اولین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

نظر به اینکه در تاریخ ١٢/۴/٩٠ اولین دوره انتخابات اعضا هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز برگزار می گردد لذا بدینوسیله از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ ٢١/١/٩٠ لغایت ١٠/٢/٩٠ برای دریافت اطلاعات لازم و فرم ثبت نام به دبیرخانه هیات اجرایی انتخابات واقع در کرج خ شهید بهشتی ، سه راه رجائی شهر کوی کارمندان شمالی ضلع شرقی میدان انقلاب مراجعه فرمایند.

                                                                           مهندس محمدرضا اسکندری

                                                                                     رئیس هیات اجرایی انتخابات

/ 0 نظر / 11 بازدید