کاندیداتوری در انتخابات غیرقانونی !

یکی از نکات جالب روزهای اخیر کانون ، رفتار برخی از ناکامان انتخابات می باشد . به عنوان مثال عضو گرامی هیات داوری دوره قبل که در انتخابات اخیر  حضور فعال داشته و با انجام تبلیغات وسیع که مطمئناً پیامک تبلیغاتی ایشان در روزهای انتخابات بدست شما نیز رسیده و طی آن کاندیداتوری !! خودرا اعلام فرمودند ، اینک که با عدم اعتماد اعضا و ناکامی مواجه شده اند ، از تحویل جایگاه خود به هیات داوری منتخب خودداری نموده و انتخابات را غیرقانونی میدانند !!!! بدون شک اقدامات اینگونه افراد که جز ایجاد وقفه در انجام امور جاری کانون و تضعیف جایگاه آن و تهدید منافع جمعی اعضا حاصلی دربرنخواهد داشت در خاطر ناظران باقی خواهد ماند ….

/ 0 نظر / 11 بازدید