هیات مدیره کانون

با توجه به رخدادهای اخیر کانون مهندسان ساختمان کرج و برگزاری انواع مختلف انتخابات غیر قانونی از نوع فرمایشی ، مخفیانه ، کنارخیابانی و .... جهت مشاهده آخرین هیات مدیره منتخب کانون که طی انتخاباتی کاملاً قانونی در تاریخ ٣٠/٨/٨٧  با حضور و تایید نماینده وزارت کشور و حضور پرشور و بی سابقه اعضای محترم برگزیده شدند بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

نتایج انتخابات          معرفی اعضای هیات مدیره

/ 0 نظر / 10 بازدید