انتخابات نظام مهندسی البرز

آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی البرز

نظر به اینکه در تاریخ 91/5/13 انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز برگزار می‌گردد، بدینوسیله از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 91/2/25لغایت 91/3/10 برای دریافت اطلاعات لازم و تکمیل فرم ثبت نام به دبیرخانه هیات اجرایی انتخابات واقع در کرج، ‌چهارراه کارخانه قند، خیابان زکریای رازی، شماره 109، اداره مسکن و شهرسازی کرج،‌ طبقه اول مراجعه فرمایند.

محمدرضا اسکندری

رئیس هیات اجرایی انتخابات

هیات مدیره نظام مهندسی استان البرز

/ 0 نظر / 12 بازدید