# انتخابات

نامزدهای انتخابات تعاونی

اسامی نامزدهای انتخابات هیات مدیره تعاونی   احمد احدی مجید اسدی کامبیز افشین جو اصغر آقائی جعفر بشیری عبدالرضا ترابی صوفی بهرنگ توحیدی راد مصطفی حاجی صفرعلی یداله خدارحمی تقی رشیدی ناصر رضائی بیداخویدی حسن رمضانی محمدرضا زارع میرک آبادی حمیدرضا صباغی علیرضا صنوبر کریم عزتی فر باقر فرهنگ نیا امید قره حسنلو ابوالفضل کربلائی اکبر فرشاد کریمایی محمد کاظم منصوری بهبود مرتضوی علیرضا ورشوی محمدرضا هراتی   اسامی نامزدهای بازرسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید