اخبار کانون

    طی دو روز اخیر ( یکشنبه و دوشنبه ) مراجعین به کانون با درهای بسته اتاق هیات مدیره ودبیر مواجه شدند . گویا افراد باقی مانده هیات مدیره اسبق این روزها روش جدیدی را در پیش گرفته اند : خالی کردن میدان و عدم مواجهه با حقیقت ! این دوستان که طی 15 روز گذشته همواره دم از حقانیت خویش و ایستادگی برمواضع خود زده و تهدید و دشمنی با هیات مدیره منتخب را دستور کار خود داشتند ظاهراً از این روش به نتیجه ای نرسیده ودیگر تاب مقابله با خواست عموم اعضا و واقعیت را نداشته و پا پس کشیده اند . رسیدن به این مرحله دیر یا زود قابل پیش بینی بود چراکه در تشکل صنفی دموکراتیکی مانند کانون مهندسان که طبق اساس نامه انتخاب کلیه ارکان آن توسط اعضا صورت می پذیرد ،  قدرت نمایی ، زورگویی ، کت درآوردن ها ، تهدید به قلم پا شکستن ها و ... هیچگاه جایگاهی نداشته و نخواهد داشت . در تحلیل دلایل این اقدام موارد زیادی محتمل می باشد که شاید بتوان اصلی ترین آنها را اینگونه بیان کرد :

الف – با توجه به اینکه مراحل اداری صدور احکام منتخبین جدید توسط وزارت کشور در حال انجام می باشد ، کوچکترین روزنه های امید افراد باقی مانده نیز از دست رفته و خود به خوبی آگاهند که پس از صدوراین احکام قانونی و در صورت مقاومت ، قانون برخورد شدیدی با آنان خواهد داشت .

ب- ظاهراً یکی از دلگرمی های این دوستان در پافشاری بر مواضع خود امید به حمایت توسط حامیان و دوستان قدیمی خود بود . روز شنبه و به هنگام مراجعه هیات مدیره جدید جهت تحویل گرفتن کانون ، با وجود فراخوانی  نیروهای وفادار خود به محل ، متوجه این امر شدند که گویا این دوستان دیرین نیز به جز تعدادی انگشت شمار ، ایستادگی در برابر خواست عموم اعضا را جزو مفاد پیمان خویش ندانسته و راه منطق در پیش گرفته و حاضر به فداکردن مصلحت و بقای کانون در راه حمایت بدون منطق از افرادی انگشت شمار نخواهند بود.

امید است که رخدادهای روزهای آتی در جهت منافع همه اعضا و دوام و بقای کانون به عنوان خانه دوم کلیه اعضای آن باشد .

/ 1 نظر / 12 بازدید
امیر - س

سلام اینجانب سال اخر مهندسی عمران هستم و 2 سال سابقه کار کارگاهی دارم.ایا امکان عضویت در کانون برای من فراهم است؟ چگونه ممنون