تشکیل انجمن مهندسین مشاور استان البرز!

جلسه رسمی هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مشاور استان البرز روز یکشنبه مورخ 31/2/91 با حضور اعضای هیأت مدیره و بازرسین این انجمن در محل  دفتر مرکزی بنیانگذاران مهندسی البرز برگزار شد.

شایان ذکر است در انتخابات هیأت مدیره و بازرسین انجمن صنفی مهندسین مشاور استان البرز آقای مهندس ابوالفضل کربلایی اکبر به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای مهندس محمدرضا آقاتبار نایب رئیس و آقای مهندس نجاری سی سی خزانه دار و آقای مهندس محمدرضا پور افشاری دبیر انجمن و آقایان مهندس آرش عدالت . مهندس رضا کربلایی اسماعیلی و مهندس امیرعلی زمانی و مهندس محمد چاوشی فیروز آبادی و مهندس هومن کریمی به عنوان دیگر اعضای هیأت مدیره و بازرس این انجمن انتخاب گردیدند.

منبع : سایت خبری بنیانگذاران مهندسی البرز

/ 0 نظر / 32 بازدید