و سرانجام موعد انتخاب

سرانجام روز موعود فرا رسیده و زمان انتخاب است. آرزوی ما و تمام دلسوزان جامعه مهندسین البرز، گزینش بهترین هاست. به یقین تک تک اعضای این جامعه خود بهترین انتخاب گرانند و پشتوانه هر نام درج شده در هر برگه رای، بصیرت و آگاهی نگارنده آن خواهد بود.

و سخن آخر، مردانی که به شایستگی درج نامشان در برگه های رای ایمان داریم:

علیرضا مجربی کرمانی - عمران

 

کورش غفاری - عمران

احمد جم نژاد - معماری

 

محمدرضا رشیدی - نقشه برداری

 

علی داداشی بائی - برق

 

/ 0 نظر / 29 بازدید